* Wanita Adalah Makhluk Terindah…


WANITA ADALAH MAKHLUK TERINDAH…

بسم الله الرحمن الرحيم

Wanita adalah makhluk terindah yang diciptakan Allah Ta’ala, namun juga fitnah terbesar bagi lelaki. Wajahmu adalah fitnah bagi lelaki. Telapak tanganmu dapat membuka fitnah bagi lelaki. Suaramu pun dapat membuka fitnah bagi lelaki yang hatinya berpenyakit. Sebahagian Ulama ada yang berpendapat suara wanita adalah aurat, namun sebahagian lagi tidak sebagaimana dalam Al-Qur’an,

“Wahai isteri-isteri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah-lembutkan suara) [677] dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, [678] dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

[677] Berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.

[678] Orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan perempuan seperti melakukan zina.

[QS. Al-Ahzab (33):32]

Suara wanita adalah aurat jika dilemah-lembutkan dan dapat menimbulkan syahwat atau hal-hal yang tidak baik pada lelaki yang berpenyakit hatinya, wallahu a’lam.

Hanya suamimu saja yang berhak menikmati keindahanmu, keindahan yang Allah Ta’ala berikan pada makhluk bernama wanita. Kemuliaan seorang wanita itu ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumah, bukannya bermudah-mudahan berinteraksi dengan ikhwan ajnabi (ikhtilat dan sebagainya). Maka, bersyukurlah engkau wahai wanita yang dapat menjaga kesucian dirinya hanya untuk suamimu. Islam telah memuliakan wanita maka jangan kau hinakan dirimu sendiri.

<Ummu Zahratin Nisa Lathifah @ http://thalibatun.blogspot.com/&gt;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s