♣ Jangan Membuat Kerosakan Di Bumi Allah Ta’ala


JANGAN MEMBUAT KEROSAKAN DI BUMI ALLAH TA’ALA

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala ciptaan Allah Ta’ala di muka bumi adalah untuk kepentingan umat manusia.

Kurniaan Allah Ta’ala kepada manusia:

1. Allah Ta’ala memberi makanan & minuman yang berbagai jenis di atas muka bumi untuk manusia.

2. Manusia hendaklah menikmati segala rezeki Allah Ta’ala dengan cara yang diredhai.

3. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah Ta’ala kerana mengurniakan rezeki yang amat banyak.

Manusia diingatkan oleh Allah Ta’ala supaya tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini kerana bahaya daripadanya boleh menimpa diri & masyarakat.

Kerosakan yang dilakukan oleh manusia ialah:

1. Merosakkan diri sendiri dengan menyalahgunakan najis dadah.

2. Merosakkan hak orang lain seperti mencuri & merompak.

3. Merosakkan hak masyarakat seperti memusnahkan (menjahanamkan) kemudahan awam. Contohnya telefon awam & taman permainan kanak-kanak.

Kita wajib bersyukur di atas kurniaan Allah Ta’ala dengan mengikut segala perintah & meninggalkan segala larangan-Nya.

Kita tidak sepatutnya melakukan kerosakan & kejahatan di muka bumi ini kerana segala pemberian Allah Ta’ala adalah untuk dinikmati oleh semua makhluk.

Berbuat kerosakan akan memudaratkan diri, masyarakat & makhluk-makhluk lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s